Neusiedler SCP navrhuje spoločné stretnutie s OZ OODL, na ktorom by odprezentovali svoje postoje k problematike modernizácie celulózky a rozšírenia výroby buničiny, ako aj stanovisko k našim požiadavkám.

 

FaceBook  Twitter