Mesto Ružomberok sa vyznamenalo ďaľším postupom za hranicou zákona. V prebiehajúcich stavebných konaniach na Odparku a Vláknitú linku vzniesol NSCP požiadavku na preverenie, či OZ OODL spĺňa podmienky byť účastníkom správneho konania.

Podmienky účasti boli pritom preverené hneď pri prvom konaní ešte v roku 2003, kedy úradníci mesta podrobne kontrolovali menný zoznam členov a ich počet. K dispozícii majú aj registračné listiny združenia. Mestský úrad bez ohľadu na to splnil prianie NSCP a vydal rozhodnutie, ktorým uložil OZ OODL, aby zaslalo Mestu Ružomberok zoznam členov združenia a niekoľko ďalších dokumentov. Perlou rozhodnutia je povinnosť predložiť dôkaz, že "občianske združenie OODL plní ustanovenia Stanov občianskeho združenia OODL."

Tento šikanózny postup úradu, ktorý bez ohľadu na zákony plní vôľu NSCP, navodzuje otázku, koho záujmy vlastne mesto chráni . Poznamenávame, že Neusiedler SCP sa snaží získať zoznam členov Občianskeho združenia OODL už dlhšiu dobu. Načo, to si zodpovie každý čitateľ sám. Podstatná je však otázka, aký je motív Mesta Ružomberok, ktoré mu pri tom pomáha vydávaním svojich rozhodnutí.

FaceBook  Twitter