Vyhlásenie Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia Dolný Liptov pre Mestskú Televíziu Ružomberok

Pre Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov (OZ OODL) je absolútne vylúčené povoliť orgánmi štátnej správy spaľovanie odpadov (dokonca s nebezpečnými vlastnosťami) v nevyhovujúcom zariadení v Mondi SCP a.s. Ružomberok a to dokonca v oblasti najviac znečisťovanej prachom a naviac na základe výnimiek zo zákonných podmienok pre spaľovanie odpadov. OZ OODL preto doporučuje spoločnosti Mondi SCP a.s. Ružomberok odstúpiť od svojho zámeru.

K povoľovaciemu konaniu na spaľovanie kalov ČOV sme dali tieto stanoviská:

 

FaceBook  Twitter