Vážený pán minister, dávame Vám tieto skutočnosti do pozornosti, aby ste mali vedomosť, že napriek kritickej situácii v prašnosti v Ružomberku Vaše podriadené orgány štátnej správy mienia povoliť činnosti, ktoré by už z podstaty veci mali zamietnuť. Veď spaľovať odpady (dokonca s nebezpečnými vlastnosťami) sa majú v nevyhovujúcom zariadení v najviac znečistenom regióne od prachu na Slovensku, a to na základe výnimiek zo všeobecných podmienok stanovených pre spoluspaľovanie odpadov....

List ministrovi Životného prostredia Slovenskej republiky si v kopletnom znení možete pozrieť tu:

 

FaceBook  Twitter