Občianske združenie OCHRANA OVZDUŠIA DOLNÝ LIPTOV Ružomberok (OZ OODL) na základe zverejnenia žiadosti o integrované povolenie na činnosť „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP a,s, Ružomberok“ (ďalej RK3) navrhovateľa Mondi SCP a.s. Ružomberok Vám zasielame prihlášku podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia.

K zverejnenej žiadosti o integrované povolenie na činnosť „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP a,s, Ružomberok“ (ďalej RK3) navrhovateľa Mondi SCP a.s. Ružomberok dávame nasledovné vyjadrenie:

K povoľovaciemu konaniu "Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP a,s, Ružomberok" sme dali tieto stanoviská:

 

FaceBook  Twitter