Bolo vydané povolenie,  dali sme proti nemu odvolanie.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v Žiline vydala na stavbu nového regeneračného kotla s príslušenstvom povolenie, voči ktorému dalo naše združenie odvolanie. Neskôr SIŽP v Žiline vydala rozhodnutie o vylúčení nášho združenia z tohto povoľovacieho konania, proti ktorému sme taktiež podali odvolanie (odvolania a rozhodnutia v prílohe TU).

FaceBook  Twitter