Krajský súd v Žilinde bude 23. januára 2004 rozhodovať o žalobe Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia Dolný Liptov so sídlom v Ružomberku proti Krajskému úradu v Žiline. Predmetom sporu je stavebné povolenie na várňu – jednu z hlavných častí rozšírenia výroby celulózy v Ružomberku.

Napriek tomu že celá rekonštrukcia celulózky povedie k zvýšeniu kapacity výroby celulózy o viac ako 70 %, doteraz neboli odstránené vážne pochybnosti o dopade prevádzky na zdravie ľudí a životné prostredie. Nie je zabezpečený ani prístup občanov k aktuálnym informáciám o stave zapáchajúcich látok v ovzduší. Mesto Ružomberok a Krajský úrad v Žiline vydali rozhodnutia, ktoré sú podľa názoru Občianskeho združenia v rozpore so zákonom, a preto požaduje ich zrušenie.

Cieľom združenia nie je likvidácia prevádzky NSCP, a.s., ani zastavenie výroby papiera a celulózy v Ružomberku. Združenie sa však usiluje o to, aby sa problém zapáchajúcich organosírnych zlúčenín v Ružomberku a okolitých obciach začal riešiť skutočne a dôsledne. Doterajší postup Neusiedler SCP, a.s., Mesta Ružomberok a ostatných dotknutých orgánov nedáva žiadnu záruku, že rekonštrukcia a modernizácia celulózky prinesie lepšie výsledky ako posledná rekonštrukcia v roku 1995. Tá je dnes všeobecne považovaná za zlyhanie, pretože namiesto sľubovaného zníženia únikov zapáchajúcich látok priniesla ich radikálny nárast.

V súčasnosti nemožno na stavbe pokračovať. Súd svojím uznesením z 3. novembra 2003 odložil vykonateľnosť stavebného povolenia, a to až do právoplatného skončenia súdneho konania.

FaceBook  Twitter