Avizované súdne pojednávanie sa uskutočnilo v piatok 23.1.2004 s týmto výsledkom:

Súd bol odročený, nakoľko nie je konštituovaný nový Krajský stavebný úrad v Žiline a ani nie sú určené osoby na zastupovanie.

Druhým dôvodom je, že Neusiedler SCP a.s. požiadal súd o účasť v pojednávaní tohto právneho sporu.

Nové pojednávanie bude 20.2.2004 o 11.00 hod. na Krajskom súde v Žiline, Orolská č. 3, č. dverí 10. Predchádzať mu bude pojednávanie vo veci ochrany ovzdušia o 10.00 hod.

Na tieto pojednávania všetkých záujemcov pozývame.

FaceBook  Twitter