Krajský súd v Žiline na návrh Neusiedler SCP opäť odročil pojednávanie o zákonnosti stavebného povolenia na várňu, ktoré sa malo konať v piatok 20.2. 2004.

Neusiedler SCP požiadal o predĺženie lehoty na spracovanie kvalifikovaného stanoviska k žalobe Občianskeho združenia OODL. Súčasne Neusiedler SCP požiadal (znova dva dni pred pojednávaním) o odročenia druhého pojednávania, ktoré sa malo konať 20.2. 2004 a ktoré sa týka zákonnosti posudku orgánu ochrany ovzdušia.

Do tretice je odročené aj pojednávanie, ktoré sa malo konať v piatok 27.2. 2004 a ktoré sa týka zákonnosti stavebného povolenia na pec na vápno. Všetky pojednávania sa budú konať 16.4.2004.

FaceBook  Twitter