Dňa 19.3.2004 vyšlo mimoriadne vydanie Ružomberského hlasu venované najmä prebiehajúcej rekonštrukcii celulózky NSCP. OZ OODL v ňom nedostalo priestor na prezentáciu svojej činnosti v súvislosti s ňou, hoci v jednom z článkov je okomentovaná činnosť nášho OZ takýmto spôsobom:

"V bežnom živote sa človek stretáva s rôznymi záujmami, či už jednotlivcov, rodinných klanov alebo záujmových skupín. Vznikajú strany, združe­nia, spolky. ba dokonca aj mafie, ktoré hľadajú legálne i nelegálne cesty, ako tieto svoje záujmy dosiahnuť. Často svoje konanie zdôvodňujú celospoločenskými záujmami, hoci jednoznačne sú to predovšetkým osobné, alebo záujmy veľmi úzkej skupiny ľudí. Zaujímavým prejavom záujmov je problematika týkajúca sa schvaľovania projektu IMPULSE - čast celulózka, ktorý predložil Neusiedler SCP, a. s., Ružomberok na stavebný úrad. V tomto projekte fabrika chce rozsiahlou modernizáciou technologických zariadení približne za 10 miliárd korún podstatnou mierou zlepšiť súčasný stav v oblasti ovzdušia a v odpadových vodách. Proti schváleniu tohto projektu ostro vystupuje občianske združenie OCHRANA OVZDUŠIA DOLNÝ UPTOV, ktoré zastupujú Oľga Homolayová a Rastislav Šaravský, ktorí podali 11. augusta 2003 odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Ružomberok, č. j. SPŽP 2225/2003-TS 1 - Mo z 15. júla 2003 o vydaní stavebného povolenia."

FaceBook  Twitter