Dohoda o potvrdení vzájomnej spolupráceDňa 25.9.2013 podpísalo naše OZ „Dohodu o potvrdení vzájomnej spolupráce" s Mondi SCP a.s. Po podpísaní Zmluvy (8.12.2004) a Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci (14.2.2013), je táto Dohoda ďalším významným krokom k dosiahnutiu kvalitného a priaznivého životného prostredia, najmä čistoty ovzdušia v oblasti dolného Liptova.

 Dohoda o potvrdení vzájomnej spolupráce 25.09.2013.pdf

FaceBook  Twitter