Povolenie skúšobnej prevádzky nového regeneračného kotla RK3

Naše občianske združenie sa prihlásilo ako účastník konania, v ktorom inšpekcia ŽP má vydať povolenie skúšobnej prevádzky nového regeneračného kotla RK3 a dalo svoje vyjadrenie s pripomienkami, ktoré si môžete prečítať tu (odkaz na prihlášku do konania a vyjadrenie)

Vyjadrenie OZOODL_17_9_2014_ustne_konanie a Priloha1.pdf

Vyjadrenie OZOODL_17_9_2014_ustne_konanie_Priloha2.pdf 

 

FaceBook  Twitter