Zistili sme, že Mondi SCP a.s. Ružomberok podalo na Ministerstvo životného prostredia SR Oznámenie o zmene činnosti vo veci zvýšenia výroby celulózy zo súčasne povolených 1620 t/deň až na 2090 t/deň, tzv. Projekt 2000 Mondi SCP.

Naše občianske združenie zaslalo na MŽP SR vyjadrenie s požiadavkou Oznámenie o zmene vrátiť navrhovateľovi Mondi SCP späť z dôvodu jeho nezákonnosti, prečítať si ho môžete tu (odkaz na vyjad.renie)

Podrobnosti o Oznámení o zmene si môžete pozrieť tu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/projekt-2000-v-mondi-scp-ruzomberok

FaceBook  Twitter