Mesto Ružomberok dňa 8.1.2015 a obec Štiavnička dňa 13.1.2015 zverejnili na svojich internetových stránkach rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti “PROJEKT 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok” navrhovateľa Mondi SCP a.s. Ružomberok.

V súlade s § 30 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej aj „zákon o EIA“) dávame k zverejnenému rozsahu hodnotenia tieto pripomienky a požiadavky:  

20150121_vyjadrenie_rozsah_hodnotenia_final.pdf

FaceBook  Twitter