Napriek dvom naším upozorneniam (viď nižšie) na nezákonný postup Ministerstva životného prostredia SR v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti "Projekt 2000 v Mondi SCP a.s. Ružomberok" nedošlo zo strany MŽP SR k náprave, preto sme podali v tejto veci podnet na Generálnu prokuratúru SR, ktorý si môžete prečítať tu:

20150501-podnet na prokuraturu.pdf

FaceBook  Twitter