Vyjadrenie k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie "Projekt 2000 v Mondi SCP a.s. Ružomberok", v ktorom ide o ďalšie zvyšovanie výroby celulózy  si môžete prečítať tu:

vyjadrenie-SoH.pdf

 Je zarážajúce, že sa pripravuje ďalšie zvyšovanie výroby celulózy v Mondi SCP napriek tomu, že nie je riadne ukončená realizácia nového regeneračného kotla č. 3, dokonca sa zvýšili úniky zapáchajúcich látok TRS do ovzdušia.

 

FaceBook  Twitter