Je všeobecne známou skutočnosťou, že v Ružomberku je silne znečistené ovzdušie. Zistili sme tiež, že je tu aj silne narušený zdravotný stav obyvateľov. Podrobne v dokumente OVZDUŠIE_ZDRAVIE_Ružomberok.pdf

Tieto skutočnosti sme dokladovali aj v povoľovacích konaniach na zvyšovanie výroby celulózy a zvýšovaní kapacity SČOV v Hrboltovej, boli však ignorované. Preto sme proti týmto rozhodnutiam podali správne žaloby:

 

FaceBook  Twitter