I. O čo nám ide a prečo žaloby?

Podľa nášho názoru neustálym zvyšovaním výroby buničiny v Mondi SCP, a.s. Ružomberok dochádza k prekračovaniu limitov únosnosti dotknutého územia, limitov trpezlivosti obyvateľov a myslíme si, že aj limitov možností fungovania sulfátovej výroby vzhľadom k nepriaznivým klimatickým a prírodným podmienkam, v ktorých sa fabrika nachádza a funguje.

Minimálne dvadsať rokov bezvýsledne upozorňujeme dotknuté štátne orgány a inštitúcie, aby sa tu objektívne, odborne a nie zmanipulovane posúdila celková situácia s celulózkou, jej vplyv na zdravie obyvateľov, ovzdušie a celé životné prostredie. Aj napriek všetkým našim snahám, právnej a odbornej argumentácii a zdôvodneniam, sú však v konečných rozhodnutiach týchto dotknutých štátnych orgánov naše vyjadrenia spochybňované a bagatelizované bez dôkaznej právnej a odbornej protiargumentácie, prípadne sú zámerne prehliadané bez vyjadrenia a v konečnom dôsledku sú vždy "zmetené zo stola".

Na druhej strane sme médiami, regionálnymi politickými predstaviteľmi, zástupcami štátnej a verejnej správy a zamestnancami Mondi SCP, a.s. obviňovaní z toho, že neustále a nezmyselne bojujeme proti "Nášmu najlepšiemu susedovi" a v konečnom dôsledku "chceme, aby zavrel fabriku".

My proti nikomu nebojujeme. Bojujeme za niečo. Bojujeme za zdravý a čistý Ružomberok a jeho okolie, o ktorého komforty prichádzame. Chceme žiť zdraví v zdravom životnom prostredí tak, aby sme si nemuseli voliť cestu úniku, či úplného odchodu z vlastných bydlísk, z pôvodne tak turisticky vyhľadávaného Dolného Liptova.

II. V čom si štát neplní svoju úlohu voči nám občanom tu žijúcim a čo je povinný zabezpečiť pre zlepšenie kvality života obyvateľov Ružomberka a jeho okolia.

  1. Vybudovať nezávislý Verejný kontrolný systém (VKS), pozostávajúci z pravidelného sledovania a vyhodnocovania zdravotného stavu a úmrtnosti obyvateľov Ružomberka a jeho okolia v súvislosti s výrobou v Mondi SCP, a.s., vrátane monitorovania genotoxicity detí a nezávislého monitorovania ovzdušia. (OVZDUŠIE_ZDRAVIE_Ružomberok.pdf)
  2. Nedovoliť zvyšovanie výroby buničiny, pokiaľ nebudú dosahované hodnoty emisií TRS, ClO2, O3 požadované predpismi EU.
  3. Stanoviť max. hranicu vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok (TZL) na 200 t /rok.
  4. Vyžadovať zabezpečenie nezávislého merania a vyhodnocovania uniknutých látok počas otvorenia bezpečnostných ventilov priamo na výstupoch.
  5. Trvať na zabezpečení 100% odstránenia zápachov z čističky SČOV Hrboltová.
  6. Vyžadovať prepracovanie, zdokonalenie a dodržiavanie funkčného "Varovného systému" v prípade závažnej priemyselnej havárie (ZPH).
  7. Trvať na znížení emisií tepla (vodná para stabilizuje ovzdušie, čím zhoršuje rozptylové podmienky emisií).
  8. Kontrolovať neprekračovanie denného povoleného množstva výroby buničiny a žiadať zabezpečenie denného informovania verejnosti o jeho dodržiavaní, tak ako je to aj u konkurenčných zahraničných firiem.
  9. Zabezpečiť dobudovanie diaľnice kvôli zníženiu prašnosti.
  10. Zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov na obyvateľov mesta a okolitých obcí.

 

FaceBook  Twitter