Dňa 25.10.2017 sa na Krajskom súde v Žiline konalo súdne pojednávanie o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky (č.j. OU-ZA-OVBP2-2016/025033/Kod zo dňa 14.12.2016), ako aj zákonnosti prvostupňového rozhodnutia Mesta Ružomberok (č.OSTŽ-7472/5656/2016-TA1-1-ŠO zo dňa 16.05.2016), ktorým sa rozhodlo o umiestnení stavby „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“. 

Za nás žalobcov - zainteresovanú verejnosť sa súdneho pojednávania zúčastnili: Ing. R. Šaravský (predseda Rady OZ OODL), MUDr. E. Svozilová (podpredsedníčka Rady OZ OODL), Ing. J. Kolík a P. Lupták. Za žalovaný OÚ Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, sa pojednávania nezúčastnil nikto, ani jeho právny zástupca a ani nikto z kompetentných pracovníkov, ktorí predmetné rozhodnutia vydávali. Pojednávania sa zúčastnil účastník správnych konaní Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Vynesenie rozsudku bolo odročené na 22.11.2017 o 12.00 hod.

Ako reakciu na nepravdivé údaje, uvedené na našu adresu v tlačovej správe vydávame toto vyhlásenie:

OZ OODL a zainteresovaná verejnosť vyhlasuje MEDIÁLNE MORATÓRIUM a až do vynesenia rozsudku dňa 22.11.2017 sa k súdnemu sporu vyjadrovať nebude. Zároveň nebudeme mediálne reagovať na akékoľvek osočovania, šírenie poloprávd a neoverených informácií na našu adresu, spochybňovanie nášho konania a prekrúcanie našich postojov.

V prípade, ak k vyššie uvedeným konaniam dochádzať bude, alebo ak bude akýmkoľvek iným spôsobom poškodzované naše dobré meno, využijeme všetky trestno-právne prostriedky na zjednanie nápravy.

Ing. Rastislav Šaravský (predseda Rady OZ OODL)

Ing. Ján Kolík

Patrik Lupták

FaceBook  Twitter