Ako podať podnet na smrady ?

Milí priatelia, obyvatelia Ružomberka a okolitých obcí, ak zacítite smrady z Mondi SCP, nemôžete dýchať, slzia Vám oči, rozbolí Vás hlava, je Vám nevoľno od žalúdka, nemôžete sa ísť prejsť, nemôžete vyvetrať svoj byt, jednoducho ste z toho podráždení, nestačí o tom rozprávať, hundrať a nadávať pri pive. Tak sa nič nevyrieši.

Pre odstránenie smradov z nášho ovzdušia je nevyhnutné vyvinúť silný spoločenský tlak na zodpovedných! Kto to je? V prvom rade je to vedenie samotnej fabriky Mondi SCP či už v Ružomberku ale aj vo Viedni a Johanesburgu. Potom sú to zodpovedné štátne orgány Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát v Žiline v ochrane ovzdušia a Regionálny úrad verejného zdravotníctvav Liptovskom Mikuláši v ochrane zdravia. A v neposlednom rade je to primátor mesta a poslanci, starostovia okolitých obcí a ich poslanci, aby začali zastupovať záujmy vlastných občanov.

Ako ten tlak vyvinúť? Priatelia, ak sa cítite bezprostredne ohrození, volajte na tiesňovú linku "112", prešetrenie zamorenia mesta smradom by malo byť okamžité.

Linka 112 je zjednotené celoeurópske tiesňové telefónne číslo. S účinnosťou od 1. januára 2018 je toto číslo na území Slovenska dostupné občanom so zdravotným postihnutím za rovnakých podmienok, pričom aj naďalej slúži na privolanie zložiek integrovaného záchranného systému v prípadoch ohrozenia života alebo zdravia jednotlivca alebo verejnosti, ich bezpečnosti alebo majetku, životného prostredia alebo v inom stave, kedy je postihnutý subjekt odkázaný na cudziu pomoc.

Okrem toho píšte podnety, sťažnosti, oznámenia, aby zodpovedné orgány konali a smradmi a ich vplyvom na zdravie sa riadne zaoberali. Aby sme dosiahli žiadaný výsledok „RUŽOMBEROK BEZ SMRADU“, musíme byť vytrvalí a neodbytní!

Pripravili sme pre Vás vzor podnetu na prešetrenie zápachov z Mondi SCP, tu, ktoré stačí vyplniť a zaslať na príslušný úrad a na vedomie svojmu primátorovi, pripadne starostovi a poslancom, tiež by bolo vhodné to zaslať aj znečisťovateľovi na Mondi SCP zodpovedným pracovníkom tu v Ružomberku, ale aj zahraničným manažérom, aby vedeli, čo sa v Ružomberku deje.

Preto VOLAJTE 112 a P Í Š T E, P Í Š T E, P Í Š T E ! Žiadaný výsledok „RUŽOMBEROK BEZ SMRADU“ sa určite dostaví.

Zodpovedné orgány štátnej správy za ochranu ovzdušia, kde je potrebné zaslať podnet na priame vybavenie:

Okresný úrad Ružomberok

               odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. A. Hlinku 74

034 01 Ružomberok

Slovenská inšpekcia životného prostrdia

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5

012 05 Žilina

 

Zašlite podnet e-mailom na vedomie aj ďalším, aby vedeli, čo sa v Ružomberku deje. Zašlite podnet e-mailom na vedomie aj ďalším, aby vedeli, čo sa v Ružomberku deje. 

Tu sú kontaktné adresy:
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Ing. Dušan Mataj, vedúci odboru
tel.: 044/4311420
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


ochrana ovzdušia
Ing. Vladimír Macko
tel.: 044/43 11 416
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Jana Grajciarová
tel.: 044/43 11 412
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Okresný úrad ŽilinaVysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
PhDr. Michal Lavrík, prednosta
tel.: 041/733 5601
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Ing. arch. Pavel Kropitz, vedúci odboru
tel.: 041/733 5670
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Ing. Dagmar Grófová, vedúca oddelenia + priemyselné havárietel.: 041/733 5696

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ovzdušia

Ing. Adriana Nemčokovátel.: 041/733 5684e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
MUDr.  Gabriela Guráňová, regionálny hygienik   
tel.: 044/552 25 38,  0903 540 635
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


MUDr. Ivan Hudák, hygiena životného prostredia
tel.: 044/552 12 78, 562 37 74, 0903 441 095, 0904 810 432
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Mesto Ružomberok, Mestský úrad
MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta
Adresa: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

tel.: 044 / 431 44 21

fax: 044 / 431 44 29 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


poslanci Mestského zastupiteľstva
Vojtech Macko, tel.: 0907 802 686, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Patrik Habo, tel.: 0905 607 137, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Anna Šanobová, tel.: 0905 868 637, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Adriana Stolárová, tel.: 0903 479 359, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Ján Bednárik, tel.: 0908 915 287, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
JUDr. Ľubomír Kubáň, tel.: 0905 202 840, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Marián Gašaj, tel.: 0903 153 305, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Michal Lazár, tel.: 0905 873 692, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MUDr. Karol Javorka, PhD.,
Mgr. Jana Halušková, tel.: 0905 872 327, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Miroslav Zuberec, tel.: 0907 932 509, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Roman Zach, tel.: 0905 324 390, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Martin Hromada, PhD., tel.: 0917 974 971, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Vendelín Ružička, tel.: 0905 340 605, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Art. Ján Kuráň, tel.: 0944 937 797, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Stanislav Javorka, tel.: 0908 108 937, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Slavomír Klačko, tel.: 0918 683 206, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tomáš Šošovec, tel.: 0948 202 303, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Bc. Michal Kubačka, tel.: 0918 187 507, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Miroslav Kerdík, tel.: 0905 123 595, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Pavel Šípoš, tel.: 0905 906 909, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Milan Šlávka, tel.: 0905 626 332, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Peter Štupák, tel.: 0948 150 888, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Mária Kramárová, tel.: 0903 428 133, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Juraj Burgan, tel.: 0903 565 380, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ministerstvo životného prostredia SR
Ing. László Sólymos, minister

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: +421 2 5956 2306
Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
FISCHEROVÁ GABRIELA Ing., generálna riaditeľka sekcie,
tel.: 02/59562590, 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

odbor ochrany ovzdušia
KOCUNOVÁ ZUZANA Ing., riaditeľka odboru,
tel.: 02/59562271; 0908901082, 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
MACHÁČEK FILIP Ing., generálny riaditeľ sekcie,
tel.: 02/59562350,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
SKORKA ROMAN Ing., riaditeľ odboru,
tel.: 02/59562442,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mondi group
Company secretaries - sekretári spoločnosti
Mondi plc
Registered office and postal address

Building 1, 1st floorAviator Park,

Station RoadAddlestoneSurreyKT15 2PGUnited Kingdom
Tel: +44 1932 826 300Fax: +44 1932 826 351

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mondi Limited
Registered office
4th Floor, 3 Melrose BoulevardMelrose Arch

Johannesburg2196

Republic of South Africa

Postal address

Postnet Suite #444, Private Bag X1Melrose Arch2076

Johannesburg

Republic of South Africa

Tel: + 27 11 994 5400Fax: +27 86 520 4688

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mondi group office
Marxergasse 4A1030 Vienna

Austria

Tel: +43 1 790 13-0

Fax: +43 1 790 13-960
elektronický kontakt: https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/online-enquiry-contact/
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FaceBook  Twitter