ANKETA PRE OBYVATEĽOV MESTA RUŽOMBEROK A DOLNÉHO LIPTOVA 

V náväznosti na petíciu "ZA ZDRAVÝ RUŽOMBEROK" bola pre Vás spustená ANKETA. Tento prieskum verejnej mienky je zameraný na ovzdušie, zdravie a starostlivosť o nás, občanov. Anketa bude vykonaná na vzorke 1000 občanov s piatimi jasnými otázkami s možnosťou odpovede ÁNO, alebo NIE. V ďalších dňoch bude anketa v meste prebiehať tiež, takže sa môžte vyjadriť, ako situáciu so zápachom, ovzduším a zdravím vnímate vy. Po dosiahnutí min.1000 opýtaných obyvateľov bude anketa vyhodnotená a postúpená primátorovi a poslancom mesta Ružomberok  
FaceBook  Twitter