Priatelia, Mondi SCP plánuje v Ružomberku spaľovať takmer 120 tisíc ton odpadov ročne!

Podrobnosti nájdete na tomto odkaze: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kotol-na-biomasu-v-mondi-scp-ruzomberok

Ak s tým nesúhlasíte, zapojte sa do procesu posudzovania tejto navrhovanej činnosti a zašlite svoje stanovisko na Ministerstvo životného prostredia.

Možný text stanoviska je >>> tu <<< FaceBook  Twitter