Na úvod je nevyhnutné oboznámiť sa z jednotlivými znečisťujúcimi látkami, ktoré vznikajú pri výrobe buničiny a ktoré sú emitované do životného prostredia. Informácie sme čerpali zo zahraničných zdrojov. Medzi najnebezpečnejšie patria organické aj anorganické chlórované zlúčeniny (chloroform, dioxíny, furány, fenoly, ...), niektoré nechlórované zlúčeniny (metanol, terpény, bioaerosoly,...), celkom bez nebezpečnosti nie sú ani zapáchajúce organické zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru (TRS).

Podrobnosti si môžete preštudovať v dokumente:

FaceBook  Twitter