Mondi SCP Ružomberok

FaceBook  Twitter  

Potvrdenie stretnutia zo strany OZ OODL.

FaceBook  Twitter  

Potvrdenie stretnutia zo strany spoločnosti Neusiedler SCP a.s. s návrhom podrobností stretnutia.

FaceBook  Twitter  

Účastníci zhodne požiadali o odročenie pojednávaní.

FaceBook  Twitter  

Odpoveď Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia dolný Liptov s návrhom termínu stretnutia.

FaceBook  Twitter  

Spoločnosť Neusiedler SCP a.s. navrhuje spoločné stretnutie.

FaceBook  Twitter  

K napísaniu tohto listu nás priviedli rôzne nepravdy, polopravdy, či hanlivé vyjadrenia v tlači (Trend, Ružomberský hlas) na adresu nášho združenia.

FaceBook  Twitter  

Minister hospodárstva Pavol Rusko kontaktoval naše občianske združenie s ponukou na stretnutie. Aby stretnutie prinieslo pozitívne výsledky, bol mu zaslaný nasledujúci list.

FaceBook  Twitter  

Dňa 19.3.2004 vyšlo mimoriadne vydanie Ružomberského hlasu venované najmä prebiehajúcej rekonštrukcii celulózky NSCP.

FaceBook  Twitter  

OZ OODL chce byť pripravené na stretnutie s NSCP a preto požaduje zaslanie písomného stanoviska k svojim požiadavkám pred navrhovaným stretnutím tak, ako to avizoval Neusiedler SCP už v júni 2003.

FaceBook  Twitter  

Neusiedler SCP navrhuje spoločné stretnutie s OZ OODL, na ktorom by odprezentovali svoje postoje k problematike modernizácie celulózky a rozšírenia výroby buničiny, ako aj stanovisko k našim požiadavkám.

FaceBook  Twitter  

V piatok 27.2.2004 zatelefonoval na OZ OODL človek, ktorý sa predstavil ako pán Cigáň, riaditeľ kancelárie Ministra hospodárstva.

FaceBook  Twitter  

Mesto RK sa vyznamenalo ďaľším postupom za hranicou zákona. V prebiehajúcich stavebných konaniach vzniesol NSCP požiadavku na preverenie, či OZ OODL spĺňa podmienky byť účastníkom správneho konania.

FaceBook  Twitter  

Krajský súd v Žiline na návrh Neusiedler SCP opäť odročil pojednávanie o zákonnosti stavebného povolenia na várňu, ktoré sa malo konať v piatok 20.2. 2004.

FaceBook  Twitter  

Súd bol odročený, nakoľko nie je konštituovaný nový Krajský stavebný úrad v Žiline a ani nie sú určené osoby na zastupovanie.

FaceBook  Twitter  

Krajský súd v Žilinde bude 23. januára 2004 rozhodovať o žalobe Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia Dolný Liptov so sídlom v Ružomberku proti Krajskému úradu v Žiline.

FaceBook  Twitter